W razie potrzeby weryfikacji problemu przez ABIX, prosimy o wysłanie przesyłki z opisem problemu na adres:


ABIX Beata Pieńkos-Jurkiewicz

ul. Kaden-Bandrowskiego 7/31

01-494 Warszawa


Przy problemach technicznych (awaria sprzętu podlegającego gwarancji), zamawiający po złoszeniu problemu w Serwisie wsparcia klient otrzymuje mailowo nr zgłoszenia RMA, który musi zawrzeć w opisie przesyłki kurierskiej. Dostawa sprzętu do testów i naprawy gwarancyjniej (i koszty z tym związane) leży po stronie zamawiającego.  Jeśli zgłoszenie było zasadne (uszkodzony sprzęt podlegający wymianie gwarancyjnej), koszty dostarczenia wymienionego sprzętu ponosi ABIX. Jesli zgłoszenie było bezzasadne (serwis nie będzie w stanie potwierdzić zgłoszonych problemów, a sprzęt działa prawidłowo), koszty odbioru sprzętu ponosi zlecający.


Prosimy o wysłanie maila z informacją, że wysłaliście przesyłkę na adres mailowy: kurier@abix.info.pl