Szanowni Państwo,


gwarancja na robota EDISON uznawana przez ABIX to:


Robot Edison jest dystrybuowany na terenie Unii Europejskiej.
ABIX gwarantuje, że Produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 12 miesięcznej gwarancji dla zakupów licząc od daty otrzymania Produktu („Okres gwarancji”) Jeżeli w Okresie gwarancji Dystrybutor stwierdzi, że Produkt jest wadliwy i objęty niniejszą Gwarancją, Dystrybutor może, wyłącznie według własnego uznania:
*) bezpłatnie usunąć wadę
*) wymienić reklamowany Produkt na nowy, o ile jest on wciąż produkowany lub wymienić Produkt na nowy o tej samej lub wyższej wartości
*) zamienić Produkt na produkt odnowiony, pod warunkiem, że produkt odnowiony odpowiada oryginalnej specyfikacji Produktu

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje elementów mechanicznych robota (w tym silników) oraz strat lub uszkodzeń Produktu na skutek:

*) wypadku, nadużyć, nieprawidłowego wykorzystania lub modyfikacji;

*) nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub podłączenia do źródła prądu o nieodpowiednim napięciu; zgubienia oryginalnych części Produktu;

*) normalnego zużycia (w szczególności uszkodzeń przez użytkownika elementów mechanicznych robota)

*) szkodliwego oprogramowania lub innych działań pozostających poza zakresem kontroli ze strony Dystrybutora lub Producenta

Gwarancja jest niezbywalna, ograniczona do pierwszego kupującego i ograniczona do państwa, w którym dokonano zakupu Produktów.ABIX w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez klienta szkody celowe, przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia gwarancji, naruszenia umowy, zaniedbania lub odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Tego rodzaju szkody mogą obejmować: utratę zysków, oszczędności lub przychodów, niemożność użytkowania produktu lub powiązanych z nim akcesoriów, niemożność użytkowania sprzętu lub oprogramowania, koszty urządzenia zastępczego, roszczenia osób trzecich, szkody majątkowe i/lub utratę wartości przedsiębiorstwa.


Dlatego też, jeśli chcecie zgłosić do nas usterkę robota, w pierwszej kolejności zapoznajcie się z treścią artykułu:

https://wiki.cyfrowaszkola.waw.pl/doku.php/public:faq_robot-edison


Jeśli to nie pomoże, prosimy w zgłoszeniu dokładnie opisać problem, wpisać numery seryjne robotów, których dotyczy zgłoszenie i numer i datę dokumentu (Faktury lub paragonu), na podstawie którego był zakupiony robot.